ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ

- รายชื่อและสถานที่สอบผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรภาคปกติ ครั้งที่ 2/2559


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 47 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ดูรายละเอียด>>

 


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
- รายละเอียดหลักสูตร
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) รุ่น 8
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่น ที่ 8


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

- ผลการสอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2
รายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รุ่นที่ 7 ครั้งที่ 2


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร  ภาค 1/2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12


eee

 


Dr. Adis Israngkura is Asst Professor,

The economics of

gold mining in

the Land of Gold

SUVARNABHUMI or the Land of |Gold is the name given to Thailand simply because gold can be found in several provinces throughout the country.

The only areas in Thailand where gold deposits are not reported are the Northeast Plateau and the Lower Chao Phraya Basin. Article Read the full


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

รัฐกับการบริหาร

จัดการ

สินค้าสาธารณะ

 

ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการสินค้าสาธารณะ (Public Goods) ไม่เพียงแต่ภายในประเทศ แต่รวมถึงสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศ (International Public Goods) ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง พื้นที่ป่า น่านน้ำทางทะเล หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการปฏิบัติและเคารพต่อกฎหมาย กฎระเบียบของคนในประเทศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดจากสินค้าสาธารณะเหล่านั้น ทั้งยังอาจช่วยลดความขัดแย้งในสังคมในประเทศและระหว่างประเทศ อ่านบทความทั้งหมด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

เงินปันผล

และ

ความคาดหวัง

 

ช่วงนี้คงมีหลายๆ คนที่รอรับทรัพย์จากการลงทุนในหุ้น ในส่วนของเงินปันผล โดยบริษัทต่างๆ ทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลกัรเรื่อยมาตั้งแต่ช่วงต้นปี ซึ่งนักลงทุนบางคนถึงกับตั้งใจเอาดีทางนี้เลย โดยใช้เทคนิคสารพัดในการหาหุ้นเทพที่จ่ายเงินปันผลสูงๆ แต่นักลงทุนอีกส่วนก็อาจไม่ชอบเงินปันผลและวิ่งหนีหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเยอะๆ เพราะอะไร เราจะมาคุยเรื่องเงินปันผลกันในวันนี้  อ่านบทความทั้งหมด

 

กิจกรรมคณะ

 • โครงการบริจาคทุนทรัพย์ สิงของเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

  http://www.econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=193&lang=th

 • สงกรานต์ 2559

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

 • รางวัล"นาราทิปพงศ์ประพันธ์"

  คณาจารย์คณะร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษคณะได้รับโล่เกียรติคุณ "นาราทิปพงศ์ประพันธ์" เมืื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559

 • รางวัลหน่วยงานดีเด่น ปี 2558

  คณะได้รับรางวัลชมเชย หน่วยงานดีเด่น ปี 2558

 • The 10th International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA)

  The 10th International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA)

  http://econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=193&lang=th

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชม

862188
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม