ภาคปกติเรียนในเวลาราชการ


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
-
รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 46 เรียนตอนเย็นวันธรรมดา ภาค 1/2559
ดูรายละเอียด>>

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 46 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์  ดูรายละเอียด>>

- ผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบข้อเขียน ภาคพิเศษ รุ่น 46
- ผลการสอบคัดเลือก กรณีสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รุ่น 46

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 8
- รายละเอียดหลักสูตร
- ผลการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) รุ่น 8

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร
รายละเอียดหลักสูตร

-
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร รุ่นที่ 7


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร  ภาค 1/2559 รายละเอียดเพิ่มเติม


หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 12


Putting water wastefulness in perspective : Athakrit Thepmongkol Ph.D

APRIL has arrived and everyone is looking forward to enjoying Songkran.

Songkran has never failed to deliver joy to tourists and can generate about Bt110 billion in expenditures each year. The benefit spreads to the service sector such as hotels, restaurants and transport. Article Read the full

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการตามแนวทาง PPP : รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในขณะนี้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกอาเซียน และอาจเรียกได้ว่าเราแทบจะเติบโตแบบรั้งท้ายของตารางเลยก็ว่าได้

ทั้งนี้ นักวิชาการหลายสำนักและข้อสรุปจากสัมมนาวิชาการหลายเวทีเห็นสอดคล้องกันว่า ประเทศไทยลงทุนน้อยเกินไป อ่านบทความทั้งหมด

 

เศรษฐศาสตร์ทองคำ คุ้ม-ไม่คุ้ม ในทัศนะ : รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เราอาจมีแร่ที่ควรขุดขึ้นมาเพื่อพัฒนาเป็นรายได้มูลค่าเพิ่มตามที่ BOI ส่งเสริม แต่ความไม่เข้าท่าในเรื่องการกำกับดูเเลในเชิงสิ่งแวดล้อมนั้น ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาเหมืองเหล่านั้นได้

DrAdis

“ การตอบคำถามที่ว่าเมืองทองคำจะคุ้มหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่การตอบธุรกิจประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อมจะง่ายกว่า” อ่านบทความต่อ


 


 

กิจกรรมคณะ

 • สงกรานต์ 2559

  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

 • รางวัล"นาราทิปพงศ์ประพันธ์"

  คณาจารย์คณะร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ อาจารย์พิเศษคณะได้รับโล่เกียรติคุณ "นาราทิปพงศ์ประพันธ์" เมืื่อวันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2559

 • รางวัลหน่วยงานดีเด่น ปี 2558

  คณะได้รับรางวัลชมเชย หน่วยงานดีเด่น ปี 2558

 • ปฐมนิเทศนักศึกษา ศธ. รุ่น 45

  ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่น 45

  http://www.econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=193&lang=th

 • The 10th International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA)

  The 10th International Conference on the Regional Innovation and Cooperation in Asia (RICA)

  http://econ.nida.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=193&lang=th

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

หนังสือ พศ.สัมพันธ์


จำนวนผู้เข้าชม

633175
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม