รับสมัครนักศึกษาใหม่

-   ภาคพิเศษ รุ่น 44 ครั้งที่ 3/2558 กรณีสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียด>>
ผลการสอบคัดเลือก>> ประกาศสถานที่สอบ
-  สถานที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ

-  ผลการสอบสัมภาษณ์ รุ่น 44 ครั้งที่ 3

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 ขยายเวลา
-
ประกาศผลสอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ รอบ 3
- ผลการสอบสัมภาษณ์ รุ่น 7 ครั้งที่ 3
รายละเอียดหลักสูตร /

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร รุ่น 5
รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 11

เพิ่มวันหยุด ... เพิ่มผลิตภาพ โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

นอกจากวันหยุดยาวในช่วยเทศกาลสงครานต์ที่ผ่านมาแล้ว รัฐบาลยังได้ประกาศเพิ่มวันหยุดให้กับประชาชนอีก 1 วันในวันจันทร์ที่ 4 พ.ค. จึงส่งผลให้ (ในเดิอน พ.ค.ที่จะถึงนี้) พนักงานเอกชนจะมีวันหยุดติดต่อกันอีก 5 วัน ตึ้งแต่วันที่ 1 พ.ค. (วันแรงงาน) จนไปถึงวันที่ 5 พ.ค. (วันฉัตรมงคล) นั่นแสดงว่าในอีกไม่กี่วันนี้ เราจะมีอีกหนึ่งโอกาสที่จะใช้วันหยุดยาวไปกับการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ หรือพักผ่อนอยู่กับบ้าน คลิ้กอ่านต่อ

 

เหตุผลของการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

งจะเป็นเรื่องที่มีหลายท่านเกิดความสงสัยและไม่เข้าใจกันอยู่พอสมควรว่า ด้วยเพราะอะไรรัฐจึงต้องมีแนวความคิดว่าควรจะต้องมีการปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ข้อสรุปลงไปว่า รัฐมีความต้องการรายได้เพิ่ม และภาษีประเภทนี้เป็นรายได้หลัก ก็เลยต้องปรับอัตราการจัดเก็บให้สูงขึ้น คลิ้กอ่านต่อ

 

การพิ้นตัวอยางช้าๆ ของเศรษฐกิจไทยในปี 2558-2559 โดย ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ปี 2558 เศรษฐกิจไทยอยู่่ในภาวะชะงักงันต่อเนื่อง (ขยายตัว 0.7%) จากปัญหาทางการเมือง แม้ว่าไตรมาส 4 เริ่มมีการขยับตัวเล็กน้อย (ขยายตัว 2.3%) แต่ก็ช้ากว่าที่คาดไว้ (เดือน ธ.ค.2557 NIDA Forecast คาดว่าปี 2557 เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัว 1%) แม้ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มจะพื้นตัวดีขึ้นในปี 2558 คลิ้กอ่านต่อ

 

กิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ-นิด้า ได้รับรางวัลในการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิตโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2553

วิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น.   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ

 

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ

จำนวนผู้เข้าชม

541616
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม