รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาคปกติ - ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2558

- รับสมัครภาคพิเศษ รุ่น 45 ภาค 2/2558  ดูรายละเอียด>>

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 7 ขยายเวลา
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ปลายเดือนสิงหาคม 58

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหาร รุ่น 5
รายละเอียดหลักสูตร
เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ ต้นเดือนกันยายน 58
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ ทุนการศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

-  ปริญญาเอก (นานาชาติ) รุ่น 11
เปิดรับสมัคร นศ.ใหม่ กลางเดือนกันยายน 58

ปรับ "ทัศนคติ" ก่อนคิดจะปฏิรูปการศึกษา (ให้ประสบผลสำเร็จ) โดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

การยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ วาทกรรมที่อ้างถึงผลลัพธ์ทางการศึกษาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบที่ตกต่ำ (หรืออย่างน้อยต่ำกว่าประเทศอื่นๆ) จากการทดสอบในระดับชาติหรือนานาชาติ การถูกจัดอยู่อันดับ 8 ของอาเซียนจาก World Economic Forum หรือเสียงบ่นของผู้ประกอบการที่เห็นว่าทักษะของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยยังไม่ดีพอ ขณะที่รัฐจัดสรรงบกับการศึกษาสูงถึงกว่าร้อยละ20 (หรือราว 4%ของรายได้ประชาชาติ) ล้วนเป็นสิ่งสะท้อนของหลายฝ่ายที่ถามถึงความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าควรจะปรับแก้อย่างไรเพื่อให้การศึกษาของประเทศมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้อย่างไร คลิ้กอ่านต่อ

ติดตามอ่านบทความของอาจารย์


 

มลพิษจากการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

เช่นเดียวกันกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการการท่องเทียวสามารถก่อให้เกิดมลพิษหรือผลกระทบต่อสภาแวดล้อมได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คลิ้กอ่านต่อ

 

เสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาซียน 5 โดย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

วันนี้ขอพูดถึงตลาดตราสานหนึ้อีกครั้ง เพราะผู้เขียนคิดว่าน่าจะเป็นตลาดที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจนภาคเอกชนที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้ ตลาดตราสารหนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงินของประเทศที่สำคัญ เพราะเป็แหล่งระดมเงินทุนสำหรับการจัดหาเงินทุนแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน เป็นต้น คลิ้กอ่านต่อ

 

กิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ-นิด้า ได้รับรางวัลในการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิตโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2553

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ


จำนวนผู้เข้าชม

579469
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม