รับสมัครนักศึกษาใหม่

กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงในภาคการท่องเที่ยวช่วงสร้างรายได้ โดย ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

องพิจารณาสถานการณ์ตอไปนี้... สมมติว่ามีนักท่่องเที่ยวคนหนึ่งใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเงิน 1,000 บาท/วัน โดยใช้เวลาท่องเที่ยวทั้งสิ้น 3 วัน ท่านคิดว่านักท่องเที่ยวคนนี้จะช่วยกระตุ้นรายได้ในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดใดต่อไปนี้มากกว่ากัน.คลิ้กอ่านต่อ

 

Cycling in Thailand: An Economic Saving at a High Price by Adis Israngkura Ph.D

CYCLING has become more and more popular, with clubs and chapters found in nearly all provinces throughout the country. More

 

ครึ่งทางเศรษฐกิจไทยปี 2558 โดย ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

ปี 2558 เศรษฐกิจไทยถูกคาดหวังว่าจะสามารถพื้นตัวจากภาวะชะงักงันตามปัญหาการเมืองที่ต่อเนื่องในครึ่งแรกของปี 2557 ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ถึงโตรมาสแรกปี 2558 อัตราการขยายตัวเทียบกับช่วงไตรมาสที่แล้ว (QoQ) เท่ากับ 1.2% 1.1% และ 0.3% ตามลำดับ คลิ้กอ่านต่อ

 

กิจกรรมคณะ

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ-นิด้า ได้รับรางวัลในการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิตโครงการเศรษฐทัศน์ประจำปี 2553

วิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 9 ประจำปี 2558 (The Ninth Conference on Economics for Graduate Students) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น.   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย กรุงเทพฯ

 

ทัศนทางวิชาการของคณาจารย์คณะ


จำนวนผู้เข้าชม

568443
NetID | NIDA SHOP | กิจกรรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา | ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบั |ปฏิทินกิจกรรม