กิจกรรมคณะกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ณ ห้อง 5008 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

1980200_1484942...
1980200_1484942861534403_4221053112350395750_o 1980200_1484942861534403_4221053112350395750_o
15123128_148494...
15123128_1484942701534419_1090051431502831319_o 15123128_1484942701534419_1090051431502831319_o
15304480_148494...
15304480_1484942161534473_9051355586914736592_o 15304480_1484942161534473_9051355586914736592_o
15325321_148494...
15325321_1484942614867761_8003005129725802386_o 15325321_1484942614867761_8003005129725802386_o
15384354_148494...
15384354_1484942608201095_8053201406081226915_o 15384354_1484942608201095_8053201406081226915_o
15392774_148494...
15392774_1484942411534448_1119078900554193803_o 15392774_1484942411534448_1119078900554193803_o
15418348_148494...
15418348_1484942278201128_8623952441715066490_o 15418348_1484942278201128_8623952441715066490_o

  

นำนักศึกษาต่างชาติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย

นำนักศึกษาต่างชาติ คณะพัฒนาการเสรษฐกิจ ศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิิลปวัฒนธรรมไทย
จัดเมื่อ : เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
:  นำนักศึกษาต่างชาติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย

img_0002_resize
img_0002_resize img_0002_resize
img_0005_resize
img_0005_resize img_0005_resize
img_0019_resize
img_0019_resize img_0019_resize
img_0044_resize
img_0044_resize img_0044_resize
img_0050_resize
img_0050_resize img_0050_resize
img_0087_resize
img_0087_resize img_0087_resize
img_0101_resize
img_0101_resize img_0101_resize
img_0116_resize
img_0116_resize img_0116_resize
img_0151_resize
img_0151_resize img_0151_resize
img_0155_resize
img_0155_resize img_0155_resize
img_9987_resize
img_9987_resize img_9987_resize

  

OPEN HOUSE 2016

NIDA OPEN HOUSE 2016
จัดเมื่อ : เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
: การประวดวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครื่อข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

img_5835_resize
img_5835_resize img_5835_resize
img_5836_resize
img_5836_resize img_5836_resize
img_5837_resize
img_5837_resize img_5837_resize
img_5840_resize
img_5840_resize img_5840_resize
img_5842_resize
img_5842_resize img_5842_resize
img_5843_resize
img_5843_resize img_5843_resize
img_5851_resize
img_5851_resize img_5851_resize
img_5853_resize
img_5853_resize img_5853_resize
img_5854_resize
img_5854_resize img_5854_resize
img_5855_resize
img_5855_resize img_5855_resize
img_5857_resize
img_5857_resize img_5857_resize
img_7795_resize
img_7795_resize img_7795_resize
img_7796_resize
img_7796_resize img_7796_resize
img_7799_resize
img_7799_resize img_7799_resize
img_7816_resize
img_7816_resize img_7816_resize
img_7817_resize
img_7817_resize img_7817_resize
img_7819_resize
img_7819_resize img_7819_resize
img_7820_resize
img_7820_resize img_7820_resize
img_7826_resize
img_7826_resize img_7826_resize
img_7892_resize
img_7892_resize img_7892_resize

  

The Rits-KKU-NIDA Thai-Lao PDR Study Trip Study Theme "Community Development and Tourism in Thailand and Lao PDR"

The Rits-KKU-NIDA Thai-Lao PDR Study Trip Study Theme "Community Development and Tourism in Thailand and Lao PDR"
จัดเมื่อ : เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559
: The Rits-KKU-NIDA Thai-Lao PDR Study Trip Study Theme "Community Development and Tourism in Thailand and Lao PDR

dsc00016_resize...
dsc00016_resize_resize dsc00016_resize_resize
dsc00021_resize...
dsc00021_resize_resize dsc00021_resize_resize
dsc00024_resize...
dsc00024_resize_resize dsc00024_resize_resize
dsc00030_resize...
dsc00030_resize_resize dsc00030_resize_resize
dsc00033_resize...
dsc00033_resize_resize dsc00033_resize_resize
dsc00037_resize...
dsc00037_resize_resize dsc00037_resize_resize

  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3
จัดเมื่อ : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 5007 และ 5009 อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 5

: จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 35 และ Master of Economics รุ่นที่ 3 ซึ่งมีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศภูฏาน


img_9288_resize
img_9288_resize img_9288_resize
img_9289_resize
img_9289_resize img_9289_resize
img_9291_resize
img_9291_resize img_9291_resize
img_9318_resize
img_9318_resize img_9318_resize
img_9331_resize
img_9331_resize img_9331_resize
img_9383_resize
img_9383_resize img_9383_resize

  

โครงการบริจาคทุนทรัพย์ สิงของเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

โครงการบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
จัดเมื่อ : ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559

: คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ร่วมบริจาคทุนทรัพย์
และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559


13240006_132153...
13240006_1321531301208894_6173285357731389613_n 13240006_1321531301208894_6173285357731389613_n
13394153_132153...
13394153_1321532441208780_7288851717499170615_n 13394153_1321532441208780_7288851717499170615_n
13407087_132153...
13407087_1321532307875460_1818459126197635090_n 13407087_1321532307875460_1818459126197635090_n
13413735_132153...
13413735_1321532327875458_1280036242002254548_n 13413735_1321532327875458_1280036242002254548_n
13417536_132153...
13417536_1321532257875465_7154735301163151953_n 13417536_1321532257875465_7154735301163151953_n
13419004_132153...
13419004_1321531101208914_5255551462657517195_n 13419004_1321531101208914_5255551462657517195_n
13427871_132153...
13427871_1321531087875582_862460372959872133_n 13427871_1321531087875582_862460372959872133_n
13428352_132153...
13428352_1321531471208877_7315104280879994899_n 13428352_1321531471208877_7315104280879994899_n
13432277_132153...
13432277_1321530804542277_2124165947295341861_n 13432277_1321530804542277_2124165947295341861_n
13442316_132153...
13442316_1321532461208778_6066578270950697804_n 13442316_1321532461208778_6066578270950697804_n
13442434_132153...
13442434_1321532147875476_1460491702359502434_o 13442434_1321532147875476_1460491702359502434_o
13445249_132153...
13445249_1321532051208819_6087759577676807796_n 13445249_1321532051208819_6087759577676807796_n
13445415_132153...
13445415_1321532511208773_730661825369819385_n 13445415_1321532511208773_730661825369819385_n
13445497_132153...
13445497_1321532311208793_1710459602935809337_n 13445497_1321532311208793_1710459602935809337_n
13445509_132153...
13445509_1321531664542191_5517856377867552281_n 13445509_1321531664542191_5517856377867552281_n

  

นักศึกษาคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านตลาดการเงิน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านตลาดการเงิน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
จัดเมื่อ : ระหว่างวันที่ 23 - 28 มีนาคม พ.ศ.2559
สถานที่ : นครเชียงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

: รูปงานกิจกรรม

  

OPEN HOUSE หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดกิจกรรม Open House  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
จัดเมื่อ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
สถานที่ : ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลชีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี

: รูปงานกิจกรรม

 

หน้า 1 จาก 3