ข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน www.WorkRead.com

สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่ หรือสนใจเปลี่ยนงาน สามารถเข้าไปฝากประวัติและค้นหาตำหน่งงานที่สนใจได้........
กำหนดการ รายละเอียดเพิ่มเติม...
สถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 


เชิญเข้าร่วมโครงการ Amway Career Camp ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Amway Career Camp ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น.
กำหนดการ ◊ รายละเอียดเพิ่มเติม...
สถานที่ ณ ห้อง Rich & jay ชั้น 3 อาคารพลาซ่า บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  

ประชาสัมพันธ์ของสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชียขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนักเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งเอเชีย (Asian Society of Agricultural Economists : ASAE) ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
กำหนดการ The 9th ASAE International Conference
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมาหานคร

 

หน้า 1 จาก 72